Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management

NOVEMBER 2018

Slik får du mest mulig ut av å outsource forretningsprosessene dine

Økt konkurranse og en konstant forventning om å forbedre produktiviteten og samtidig minimere kostnaden, setter mange bedrifter under et stadig økende press. Derfor velger flere og flere bedrifter å overdra ansvaret for en eller flere oppgaver til eksterne forretningspartnere – også kaldt Business Process Outsourcing.
Vi har derfor utviklet en rekke ‘utvidede tjenester’ som komplementerer kundenes ressurser og kompetanse og bidrar til å optimere investeringen i ProMark. Få gode råd om ProMark Business Process Outsourcing fra begge sider av bordet.

LES HELE ARTIKKELEN >>
 

Korrekte data til oppfølging på produksjonstimer

Valmont SM produserer, samler og vedlikeholder tunge, komplekse stålkonstruksjoner for et bredt spekter av bransjer. Valmont SM har både serie- og ordreproduksjon og har et høyteknologisk produksjonsanlegg med stor kapasitet.
Tidligere skjedde innsamlingen av medarbeidernes arbeidstid og fravær manuelt. Det gjorde det vanskelig å gjennomgå data og følge med i status på ordrer og tidsforbruk.

Med implementering av ProMark til tids- og jobbregistrering har Valmont SM nå automatisert innsamlingen og oppnådd en smidig godkjenning av registreringene. Det sparer både administrativ tid og gir økt gjennomsiktighet i jobbdata for fullstendig oppfølging på alle produksjonstimer. Dessuten kan Valmont SM også sende informasjon om ordrer til de ansatte slik de kan følge med i status og tidsforbruk.

LES HELE CASEN >>
 

SENESTE NYHETER

Scandi Standard ekspanderer sin ProMark-løsning
Scandi Standard inkluderer bedriften SweHatch i sin ProMark-løsning og utvider med vår bemanningsplanleggingsmodul ProRoster.

Xellia Pharmaceuticals inngår avtale med Mark Information
Avtalen inkluderer en standard ProMark løsning til 600 medarbeidere i Danmark som vil bli implementert i 2 faser.
DEAS utvider avtalen med Mark Information
ProMark skal støtte tidsregistreringen for 90 nye medarbeidere dekket av en ytterligere overenskomst

Orkla Danmark utvider sin ProMark løsning
Orkla dobler antall registranter og legger vår nye mobil app til løsningen.
 
Mark Information Norge AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Norge
info.no@mark-info.com
www.mark-info.no
Customer Care
T +47 8005 8878
hotline.no@mark-info.com
Følg oss