Historier, analyser og nyeste viden inden for Workforce Management

MARTS 2019

Få styr på jeres fraværsprocesser og se resultater på bundlinjen

Mange virksomheder har allerede set værdien af at have en digital tidsregistreringsløsning, som håndterer medarbejdernes mødt/gået-tider, overtid og tillæg til generering af det rette løngrundlag.
Men det er ikke kun vigtigt at have styr på medarbejdernes fremmøde. Det er lige så vigtigt at kunne håndtere deres fravær – både det planlagte og det der ikke er planlagt.

På samme måde som arbejdstiden er reguleret af aftaler og overenskomster, er der også en række regler omkring ferie og sygdom, som virksomheder skal overholde. Og med mange ansatte er det en stor administrativ byrde at håndtere dette manuelt …

Derfor kan mange virksomheder med fordel også sætte strøm til fraværsprocesserne. Det sikrer, at vital information bliver tilgængelig for både medarbejdere, ledere og HR samt at relevant opfølgning sker i tide. Samtidig giver det også en række økonomiske gevinster, som vil kunne ses på virksomhedens bundlinje!

LÆS HELE ARTIKLEN OM FRAVÆRSHÅNDTERING >>
 

Savner I inspiration til at blive en mere effektiv virksomhed?

Ønsker I at øge produktiviteten og lønsomheden? Og kæmper I med teknisk gæld og forældede tidsregistreringssystemer?

Deltag i vores webinar og bliv klogere på, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe vækst og gode resultater ved at digitalisere jeres arbejdsgange.
I får også tips til, hvordan I bygger business casen for investeringen – uanset om det handler om at indføre et nyt system eller erstatte et gammelt.

LÆS MERE OM WEBINARET OG TILMELD DIG HER >>
 
Mark Information A/S
Maglebjergvej 11
2800 Kgs. Lyngby
+45 4690 0000
Danmark
info@mark-info.com
www.mark-info.dk
Customer Care
T +45 8060 6180
hotline@mark-info.com
Følg os