Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management

MARS 2019

Kontroll på fraværshåndteringen gir økonomiske gevinster

Mange bedrifter har allerede sett verdien av å ha en digital tidsregistreringsløsning som håndterer medarbeidernes møtt/gått-tider, overtid og tillegg til å generere riktig lønn.

Men det er ikke bare viktig å ha kontroll på medarbeidernes oppmøte. Det er akkurat like så viktig å kunne håndtere deres fravær – både det som er planlagt og det som ikke er planlagt.
På samme måten som arbeidstiden er regulert av avtaler og overenskomster, er der også en rekke regler omkring ferie og sykdom, som bedriften må følge. Og med mange ansatte er det en stor administrativ byrde å håndtere dette manuelt …

Derfor kan mange bedrifter med fordel også slå på strømmen til disse prosessene. Det sikrer at vital informasjon blir tilgjengelig for både medarbeidere, ledere og HR samt at relevant oppfølging kan skje i tide. Samtidig gir det også en rekke økonomiske gevinster, som kan ses på bedriftens bunnlinje!

LES HELE ARTIKKELEN OM FRAVÆRSHÅNDTERING >>
 

Trenger dere inspirasjon til å bli en mer effektiv bedrift?

Står økt produktivitet og lønnsomhet øverst på agendaen din? Og sliter du med et utdatert tidsregistreringssystem?

Delta i vårt webinar og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape vekst og gode resultater ved å digitalisere deres arbeidsflyter.
Du får også tips til å bygge business casen for investeringen – enten det handler om å innføre et nytt system eller erstatte et eksisterende system.

LES MER OM WEBINARET OG PÅMELD DEG HER >>
 
Mark Information Norge AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Norge
info.no@mark-info.com
www.mark-info.no
Customer Care
T +47 8005 8878
hotline.no@mark-info.com
Følg oss