Historier, analyser og nyeste viden inden for Workforce Management

JUNI 2019

ProMark – en fremtidssikker Workforce Management-platform

I en tid med mange nye IT-tendenser kæmper leverandører af softwareløsninger med at holde trit med udviklingen. Enkelte leverandører af ældre systemer kan modernisere deres løsninger – men endnu flere vil forsvinde.

At fastholde en førerposition på markedet kræver en tydelig strategi og ambitiøse investeringer i udvikling.
Vi investerer kontinuerligt i moderniseringen af ProMark gennem fokus på tre strategiske områder:
  • Moderne brugeroplevelser
  • Værdidrevet funktionalitet
  • Tilpasning til IT-landskabet
Vi er helt i front, når det handler om at opfylde kravene til Workforce Management – nu og fremover. Det betyder, at vores kunder kan udvikle deres Workforce Management-muligheder som en naturlig del af deres vindende digitaliseringsstrategier.

LÆS MERE OM HVORFOR PROMARK ER EN FREMTIDSSIKKER LØSNING >>
 

Mark Information er nu Microsoft Silver Partner

Certificeringen differentierer os fra vores konkur-renter og gør ProMark til en fremtidssikker løsning for virksomheder, der har valgt en Microsoft-strategi.

"I takt med at IT-markedet skifter mod Software as a Service forretningsmodeller, er det nødvendigt at ProMark transformeres til en ægte cloud-løsning for at passe ind i kundernes IT-landskab og opfylde kravene fra både nuværende og fremtidige kunder", siger Morten Janum, CIO, Mark Information.

Som led i vores cloud-strategi tilbydes ProMark derfor nu også som en public cloud-løsning på MS Azure-platformen.

LÆS MERE OM PARTNERSKABET OG MULIGHEDERNE >>
 

Ny EU-dom om registrering af arbejdstid

En ny EU-dom pålægger alle arbejdsgivere en forpligtelse til at sikre, at der sker en registrering af den daglige arbejdstid for samtlige medarbej-dere. Forpligtelsen gælder altså ikke bare time-lønnede, men også funktionærer og andre typer ansatte.
Det er nu op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre, hvordan det implementeres i den nationale lovgivning. Dette vil blive drøftet af den nye regering og arbejdsmarkedets parter (DA og FH). Beslutningen kan få stor betydning for vores forretning, så vi følger udviklingen nøje.

LÆS MERE OM FORDELENE VED TIDSREGISTRERING >>
 
Mark Information A/S
Maglebjergvej 11
2800 Kgs. Lyngby
+45 4690 0000
Danmark
info@mark-info.com
www.mark-info.dk
Customer Care
T +45 8060 6180
hotline@mark-info.com
Følg os