Historier, analyser og nyeste kunnskap innen Workforce Management

JUNI 2019

ProMark – en fremtidssikret Workforce Management plattform

I en tid med mye disrupsjon kjemper program-vareleverandører med å holde tritt med utviklingen. Enkelte leverandører av utrangerte systemer kan modernisere løsningene, men de aller fleste vil lukke ned.
Å beholde en lederposisjon på markedet krever en tydelig strategi og ambisiøse investeringer i utvikling. Vi investerer kontinuerlig i moderniseringen av ProMark gjennom å ha fokus på tre strategiske områder:
  1. Moderne brukeropplevelser 
  2. Verdidrevet funksjonalitet
  3. Tilpasning til IT-landskapet 
Vi er helt i forkant når det handler om å oppfylle kravene til Workforce Management – nå og i fremtiden. Det gjør våre kunder i stand til å utvikle deres Workforce Management-muligheter som en naturlig del av deres vinnende digitaliseringsstrategier.

LES MERE OM HVORFOR PROMARK ER EN FREMTIDSSIKRET LØSNING >>
 

Mark Information er nå Microsoft Silver Partner

Sertifiseringen differensierer oss fra våre konkurrenter og gjør ProMark til en fremtidssikker løsning for bedrifter som har valgt en Microsoft-strategi.
"Siden IT-markedet skifter mot Software as a Service forretningsmodeller, er det nødvendigt for ProMark å transformeres til en ekte cloud-løsning for å passe inn i kundenes IT-landskap og møte kravene fra både nåværende og fremtidige kunder", sier Morten Janum, CIO, Mark Information.

Som en del av vår cloud-strategi tilbys ProMark derfor nå også som en public cloud-løsning på MS Azure-plattformen.

LES MERE OM PARTNERSKAPET OG MULIGHETENE >>
 

Ny EU-dom om registrering av arbeidstid

En ny EU-dom pålegger alle arbeidsgivere en forpliktelse til å sikre at det sker en registrering av den daglige arbeidstiden for samtlige ansatte. Forpliktelsen gjelder derfor ikke bare time-personell, men også for funksjonærer og andre typer ansatte.

Det er nå opp til de enkelte EU-landene å bestemme hvordan det implementeres i nasjonal lovgivning. Selv om Norge ikke er medlem av EU, kan dommen få betydning for norske selskaper som har aktiviteter utenfor landets grenser. Norge er også gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha et regelverk som ikke er i strid med EUs arbeidstidsdirektiv.

LES MER OM FORDELENE VED TIDSREGISTRERING >>
 
Mark Information Norge AS
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Norge
info.no@mark-info.com
www.mark-info.no
Customer Care
T +47 8005 8878
hotline.no@mark-info.com
Følg oss